Skip to content

Latest news

Social media

I verkene til kunstnerduoen Peter Fischli og David Weiss får hverdagsgjenstander en uventet livaktig og humoristisk kvalitet. Gjenstandene balanserer mot hverandre, settes sammen til uventede komposisjoner og kolliderer med hverandre. I fotoserien "Equilibres / Quiet Afternoon" fra 1984-85 iscenesettes husholdningsredskaper, matvarer og møbler i skulpturelle konstellasjoner. Bildene viser tidspunktet like før kollaps og sammenbrudd, og fanger dermed et flyktig øyeblikk. Flere av titlene gir gjenstandene personligheter og antyder dramatiske scenarier, som "The Roped Mountaineers" der en gulrot inntar rollen som fjellklatrer.⁠
⁠
///⁠
⁠
In the works of the artist duo Peter⁠
Fischli and David Weiss everyday objects acquire an unexpectedly animated and humorous quality. Objects are juxtaposed in surprising combinations, balancing⁠
or colliding with each other. In the photo series "Equilibres / Quiet Afternoon" (1984–85) household utensils, food,⁠ and furniture are arranged in sculptural constellations. The pictures capture fleeting moments that teeter on the edge of equilibrium and collapse. Some of the titles imbue the objects with personalities and suggest dramatic scenarios: in "The Roped Mountaineers", for example, a carrot assumes the role of a mountain climber. ⁠
⁠
⁠
Fischli & Weiss⁠, "The Roped Mountaineers", 1984 ⁠
Astrup Fearnley Collection⁠
Photo: Thomas Widerberg ⁠
© Fischli & Weiss⁠ / BONO 2021⁠
⁠
#fischliweiss #astrupfearnley #astrupfearnleymuseet #astrupfearnleycollection #astrupfearnleysamlingen ⁠
#tjuvholmen

I verkene til kunstnerduoen Peter Fischli og David Weiss får hverdagsgjenstander en uventet livaktig og humoristisk kvalitet. Gjenstandene balanserer mot hverandre, settes sammen til uventede komposisjoner og kolliderer med hverandre. I fotoserien "Equilibres / Quiet Afternoon" fra 1984-85 iscenesettes husholdningsredskaper, matvarer og møbler i skulpturelle konstellasjoner. Bildene viser tidspunktet like før kollaps og sammenbrudd, og fanger dermed et flyktig øyeblikk. Flere av titlene gir gjenstandene personligheter og antyder dramatiske scenarier, som "The Roped Mountaineers" der en gulrot inntar rollen som fjellklatrer.⁠ ⁠ ///⁠ ⁠ In the works of the artist duo Peter⁠ Fischli and David Weiss everyday objects acquire an unexpectedly animated and humorous quality. Objects are juxtaposed in surprising combinations, balancing⁠ or colliding with each other. In the photo series "Equilibres / Quiet Afternoon" (1984–85) household utensils, food,⁠ and furniture are arranged in sculptural constellations. The pictures capture fleeting moments that teeter on the edge of equilibrium and collapse. Some of the titles imbue the objects with personalities and suggest dramatic scenarios: in "The Roped Mountaineers", for example, a carrot assumes the role of a mountain climber. ⁠ ⁠ ⁠ Fischli & Weiss⁠, "The Roped Mountaineers", 1984 ⁠ Astrup Fearnley Collection⁠ Photo: Thomas Widerberg ⁠ © Fischli & Weiss⁠ / BONO 2021⁠ ⁠ #fischliweiss #astrupfearnley #astrupfearnleymuseet #astrupfearnleycollection #astrupfearnleysamlingen ⁠ #tjuvholmen

Tschabalala Selfs fargerike og figurative univers er sterkt inspirert av hennes oppvekst i Harlem i New York. Hun er kjent for å utforske fremstillinger av den svarte kroppen gjennom materialer som tekstil og maleri og hun undersøker hvordan disse kroppene forholder seg til sine omgivelser. Verket Habibi Papi er⁠⁠
inspirert av de små lokale bodegaene som er typiske for gatene i Harlem. Self har uttalt at disse lokale butikkenes estetikk, med deres opphopning av varer, egner seg godt i arbeidene hennes, som også består av et rikt utvalg materialer.⁠⁠
⁠⁠
Dette verket kan du nå se i Astrup Fearnley-samlingen!⁠⁠
⁠⁠
///⁠⁠
⁠⁠
Tschabalala Self’s colourful and figurative universe is deeply inspired by her upbringing in Harlem, New York. She is known for her explorative representations of the Black body in textiles and painting and for questioning how the body relates to its surroundings. The work Habibi Papi is inspired by the small local bodegas typical of the streets of Harlem. Self has said that the aesthetic of these convenience stores, with their accumulation of goods, is well suited to her work, which also features a rich selection of materials.⁠⁠
⁠⁠
This work is now on display in the Astrup Fearnley Collection!⁠⁠
⁠⁠
⁠⁠
Tchabalala Self⁠, "Habibi Papi", 2017⁠⁠
Astrup Fearnley Collection⁠⁠
© Tschabalala Self / BONO 2021⁠⁠
⁠⁠
⁠⁠
#TchabalalaSelf ⁠#astrupfearnley #astrupfearnleymuseet #astrupfearnleycollection #astrupfearnleysamlingen #tjuvholmen

Tschabalala Selfs fargerike og figurative univers er sterkt inspirert av hennes oppvekst i Harlem i New York. Hun er kjent for å utforske fremstillinger av den svarte kroppen gjennom materialer som tekstil og maleri og hun undersøker hvordan disse kroppene forholder seg til sine omgivelser. Verket Habibi Papi er⁠⁠ inspirert av de små lokale bodegaene som er typiske for gatene i Harlem. Self har uttalt at disse lokale butikkenes estetikk, med deres opphopning av varer, egner seg godt i arbeidene hennes, som også består av et rikt utvalg materialer.⁠⁠ ⁠⁠ Dette verket kan du nå se i Astrup Fearnley-samlingen!⁠⁠ ⁠⁠ ///⁠⁠ ⁠⁠ Tschabalala Self’s colourful and figurative universe is deeply inspired by her upbringing in Harlem, New York. She is known for her explorative representations of the Black body in textiles and painting and for questioning how the body relates to its surroundings. The work Habibi Papi is inspired by the small local bodegas typical of the streets of Harlem. Self has said that the aesthetic of these convenience stores, with their accumulation of goods, is well suited to her work, which also features a rich selection of materials.⁠⁠ ⁠⁠ This work is now on display in the Astrup Fearnley Collection!⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ Tchabalala Self⁠, "Habibi Papi", 2017⁠⁠ Astrup Fearnley Collection⁠⁠ © Tschabalala Self / BONO 2021⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ #TchabalalaSelf ⁠#astrupfearnley #astrupfearnleymuseet #astrupfearnleycollection #astrupfearnleysamlingen #tjuvholmen

Press contacts

Marlo Saalmink

Press contact Head of Communications +47 934 71 394